Trang chủ Giới thiệu Tầm nhìn - Sứ mệnh www.pvoilshipping.vn
 

Tầm nhìn:

Trở thành công ty hàng đầu về cung cấp các dịch vụ vận tải đường biển và dịch vụ Hàng hải – Dầu khí có chất lượng, uy tín trong khu vực và thế giới, mang đến cho khách hàng sự hài lòng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

 Sứ mệnh:

Tham gia đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; đáp ứng tốt nhất nhu cầu dịch vụ vận tải và hàng hải dầu khí; chăm lo đời sống CBCNV; đảm bảo quyền lợi cổ đông; đóng góp cho xã hội.

 

Sáu giá trị cốt lõi:

-     Tinh thần trách nhiệm; tính tổ chức - kỷ luật: Mỗi người được giao quyền và trách nhiệm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; tuân thủ các quy định của hệ thống; luôn luôn hành xử trước hết vì lợi ích của công ty chứ không phải vì lợi ích cá nhân.

-      Tính chuyên nghiệp: Thành thạo công việc, năng động, sáng tạo và hiệu quả.

-        Sự tôn trọng: Tôn trọng và biết lắng nghe đồng nghiệp, khách hàng, đối tác, tôn trọng sự khác biệt, những đóng góp...

-     Hướng đến khách hàng: Lắng nghe, thấu hiểu và trao đổi với khách hàng, nhà cung cấp, thực hiện dịch vụ chất lượng cao, giá cả hợp lý làm hài lòng khách hàng; giúp khách hàng giải quyết các vấn đề của họ.

-         Tính cách: Tự tin, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

-         An toàn: Đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn và bảo vệ vệ sinh, môi trường.