Trang chủ Giới thiệu Thư ngỏ www.pvoilshipping.vn
 

“Chúng tôi hướng đến mục tiêu vì sự hài lòng của khách hàng, vì sự phát triển thịnh vượng của ngành Hàng hải - Dầu khí Việt Nam. Chúng tôi luôn nỗ lực làm hài lòng khách hàng thông qua những sản phẩm, dịch vụ với chất lượng được đảm bảo tuyệt đối, với mức giá cạnh tranh. Chúng tôi muốn đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam bằng việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ Hàng hải – Dầu khí tại Việt Nam với khách hàng trên thế giới, bằng việc áp dụng Hệ thống Quản lý An toàn ISM, Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 và luôn duy trì, đảm bảo tình trạng an toàn và kỹ thuật của đội tàu trong trạng thái tốt nhất, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu khai thác; không ngừng phát huy và sửa đổi cải tiến các chương trình đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ của sỹ quan, thuyền viên để lấy được giấy chứng nhận của các hãng dầu khí lớn quốc tế (Sire Report/Oil Major Approval) cho đội tàu Công ty. Bằng việc hỗ trợ cùng phát triển với các nhà cung cấp dịch vụ trong nước, bằng những hoạt động xã hội đóng góp cho cộng đồng và nêu cao ý thức bảo vệ môi trường biển của toàn thể CBCNV và thuyền viên; Chúng tôi đang hướng đến một ngày mai, khách hàng sẽ trở nên quen thuộc với thương hiệu và những sản phẩm, dịch vụ uy tín, tốt nhất của PVTrans Oil với kết tinh trong đó là tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm, sự học hỏi và đoàn kết. Toàn thể nhân viên PVTrans Oil chúng tôi đang cùng nhau nỗ lực hết mình để điều đó sớm trở thành hiện thực.”