Trang chủ Giới thiệu Ban Giám đốc www.pvoilshipping.vn
 

Giám đốc:

Ông Hồ Sĩ Thuận

Quốc tịch:

Việt Nam

Năm sinh:

1978

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân QTKD Quốc tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Ông Hồ Sĩ Thuận đã có nhiều năm công tác trong ngành vận tải biển; từng giữ chức vụ Phó giám đốc phụ trách Thương mại và Khai thác, Công ty cổ phần Vận tải và Lai dắt tàu biển Falcon; Phó giám đốc Vinalines Hochiminh; Trưởng ban Kinh doanh Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí; Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế; Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long; Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải Xăng Dầu Phương Nam

Phó Giám đốc:

Ông Phạm Huy Hiệp

Quốc tịch:

Việt Nam

Năm sinh:

1972

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư, Máy trưởng tàu biển

Ông Phạm Huy Hiệp đã có nhiều năm công tác trong ngành vận tải biển; từng giữ chức vụ Máy trưởng tàu biển; Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư, Công ty Vinashinlines - Hochiminh; Phó phòng Kỹ thuật Tổng Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin; Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt.

Phó Giám đốc:

Ông Ngô Mạnh Hà

Quốc tịch:

Việt Nam

Năm sinh:

1976

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư vận tải biển

Ông Ngô Mạnh Hà đã có nhiều năm công tác trong ngành vận tải biển; từng giữ chức vụ Phó phòng Hành chính Nhân sự, Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn; Phó phòng Quản lý tàu Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn; Phó phòng Khai thác Thương vụ, Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt; Trưởng phòng Khai thác Thương vụ, Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt.