Trang chủ Đội tàu www.pvoilshipping.vn
 

Vận tải sản phẩm dầu là một trong những loại hình dịch vụ chính của PV Oil Shipping. Hiện nay, Công ty đang tiếp nhận và quản lý các tàu vận tải sản phẩm dầu để vận tải quốc tế cũng như các tàu sản phẩm trọng tải nhỏ hơn để phục vụ cho các nhà máy lọc dầu tại Việt Nam và phân phối xăng dầu nội địa.

Với nguồn lực về khả năng quản lý và điều hành vận tải biển cũng như năng lực về tài chính, PV Oil Shipping đã và đang từng bước thực hiện mục tiêu chiến lược được Tổng Công ty giao: đảm nhận việc vận chuyển phần lớn dầu sản phẩm cho các nhà máy lọc dầu tại Việt Nam cũng như gia tăng thị phần vận tải sản phẩm dầu quốc tế.

Hiện nay, PV Oil Shipping đang hợp tác với nhiều đối tác, Công ty có uy tín ở trong và ngoài nước để thành lập các Công ty cùng sở hữu và quản lý đội tàu vận tải sản phẩm dầu.

 

 
© Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt.
2092774 Visitors
SEARCH
Xem tốt nhất ở chế độ màn hình 1280 x 1024. Tương thích với mọi loại trình duyệt.