Trang chủ An toàn Hàng Hải Chính sách về hút thuốc lá www.pvoilshipping.vn
 

Chính sách về hút thuốc lá

 

Công ty cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt nhận thấy một cách nghiêm túc rằng việc HÚT THUỐC DƯỚI TÀU (đặc biệt đối với tàu dầu) có thể gây phương hại nghiêm trọng cho con người cũng như  hàng hóa, tài sản của Công ty. Do vậy, nay ban hành quy định như sau:

1.      Nghiêm cấm việc hút thuốc dưới tàu khi tàu đang trong cảng và khi làm hàng ngoại trừ trong các khu vực được Thuyền trưởng quy định cho phép hút thuốc. Tuy nhiên, tùy theo yêu cầu và quy định cụ thể của chính quyền cảng hoặc kho, việc hút thuốc có thể bị nghiêm cấm hoàn toàn.

2.      Chỉ khi tàu đang trên biển, việc hút thuốc được cho phép trong các khu vực được Thuyền trưởng quy định cho phép hút thuốc.

3.      Ngoài các nơi được Thuyền trưởng quy định cho phép hút thuốc, nghiêm cấm hoàn toàn việc hút thuốc lá mọi lúc mọi nơi  trên tàu.

4.      Nghiêm cấm hoàn toàn việc hút thuốc khi đang nằm trên giường.

5.      Khi hút thuốc, các cửa kín lửa của các khu vực cho phép hút thuốc phải được đóng kín. Phải cẩn trọng dập tắt hoàn toàn tàn thuốc lá vào các dụng cụ gạt tàn thuốc an toàn.

6.      Hạn chế vấn đề hút thuốc trên tàu đến mức có thể. Ngăn chặn ngay lập tức và báo cáo với cấp trên và công ty khi phát hiện có bất kỳ ai vi phạm các quy định trên.

7.      Có ý thức kiểm soát, giám sát và ngăn chặn mọi hành vi vi phạm các quy định trên đối với tất cả mọi người trên tàu kể cả thuyền viên và khách mời, khách tham quan tàu.

8.      Thuyền trưởng phải chỉ định chính thức nơi được hút thuốc và phải treo biển báo nơi ĐƯỢC HÚT THUỐC và NƠI CẤM HÚT THUỐC.

Bất kỳ thuyền viên hay nhân viên nào của công ty vi phạm các quy định trong chính sách này sẽ phải chịu mức kỷ luật thích đáng và có thể sẽ bị buộc thôi việc. Chính sách này có hiệu lực từ ngày ký.

Các mục khác
 
© Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt.
2175642 Visitors
SEARCH
Xem tốt nhất ở chế độ màn hình 1280 x 1024. Tương thích với mọi loại trình duyệt.