Category: Báo cáo quản trị

 • Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

  Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020” như link đính kèm sau đây: Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 Trân trọng kính báo,...

  Read more
 • THÔNG BÁO CHÀO GIÁ MUA TÀU BIỂN

  Công ty Cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt (PV Trans Oil) có nhu cầu mua một tàu biển chở xăng dầu, hóa chất với các yêu cầu sau: Loại tàu: dầu sản phẩm/hóa chất IMO2 Trọng tải toàn phần: tối thiểu 12.500 dwt Nơi đóng: Hàn Quốc...

  Read more
 • Ban Điều hành

  Ông Hồ Sĩ Thuận Giám đốc Ông Phạm Huy Hiệp Phó Giám đốc Ông Ngô Mạnh Hà Phó Giám đốc Ông Vũ Trọng Độ Phó Giám đốc Ông Nguyễn Thái Đạo Kế toán trưởng

  Read more
 • Báo cáo tài chính quý 02 năm 2020

  Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Báo cáo tài chính quý 02 năm 2020” như link đính kèm sau đây: Báo cáo tài chính quý 02 năm 2020 Trân trọng kính báo, PVTrans Oil

  Read more
 • BAN KIỂM SOÁT

  BÀ BÙI LAN ANH Trưởng Ban Kiểm soát ÔNG HÀ HỮU ANH Thành viên Ban Kiểm soát BÀ PHẠM THỊ HUYỀN TRANG Thành viên Ban Kiểm soát ÔNG HỒ SỸ HÙNG Thành viên Ban Kiểm soát

  Read more
 • PVTrans Oil tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  Sáng ngày 19/06/2020, Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) đã tổ chức thành công “Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020” (mã chứng khoán PDV) tại Tầng 12, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa kao, Quận 1, TP....

  Read more
 • Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2020

  Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2020” như link đính kèm sau đây: Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông...

  Read more
 • PVTrans Oil chủ động ứng phó với khủng hoảng kép

  Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và khủng hoảng giá dầu chưa có dấu hiệu phục hồi, bên cạnh công tác quản lý hằng ngày về an toàn, kỹ thuật, công nợ, kiểm soát chi phí… Ban lãnh đạo Công ty CP Vận tải Dầu...

  Read more
 • BỘ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

  Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “BỘ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020” như link đính kèm sau đây: TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM...

  Read more
 • THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

  Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020” như link đính kèm sau đây: THƯ MỜI VÀ GIẤY ỦY QUYỀN Trân trọng kính báo,...

  Read more