Category: Báo cáo quản trị

  • Hội đồng quản trị

    Chủ tịch Hội đồng quản trị : HOÀNG ĐỨC CHÍNH Quốc tịch : Việt Nam Năm sinh : 1971 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế vận tải biển       Ủy viên Hội đồng quản trị : HỒ SĨ THUẬN Quốc tịch : Việt Nam...

    Read more
  • Báo cáo Tình hình Quản Trị Công ty năm 2019

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông “Báo cáo Tình hình Quản Trị Công ty năm 2019” như link đính kèm sau đây: Báo cáo Tình hình Quản Trị Công ty năm 2019 Trân trọng kính báo, PVTrans Oil

    Read more
Call Now Button