Category: Tuyển dụng

  • Hội đồng quản trị

    Chủ tịch Hội đồng quản trị : HOÀNG ĐỨC CHÍNH Quốc tịch : Việt Nam Năm sinh : 1971 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế vận tải biển       Ủy viên Hội đồng quản trị : HỒ SĨ THUẬN Quốc tịch : Việt Nam...

    Read more
  • Thuyền viên ứng tuyển khai báo hồ sơ

    Thuyền viên ứng tuyển khai báo hồ sơ tuyển dụng tại link website sau: http://pdv.gpms.vn/apply

    Read more