Ban chấp hành Đoàn Thanh Niên

 • Ban chấp hành Đoàn Thanh Niên

  – Ông Phạm Văn Đức – Bí thư Đoàn thanh niên.
  – Bà Phạm Thị Khánh Hoài – Phó Bí thư Đoàn thanh niên.

  – Bà Đỗ Thị Thu Hà – Ủy viên Đoàn thanh niên.
  – Ông Phan Ngọc Lợi – Ủy viên Đoàn thanh niên.
  – Ông Huỳnh Lê Trung Tín – Ủy viên Đoàn thanh niên.


0 comment

Leave a reply