Ban chấp hành Đoàn Thanh Niên

  • Ban chấp hành Đoàn Thanh Niên

    – Ông Phạm Văn Đức – Bí thư Đoàn thanh niên.
    – Bà Phạm Thị Khánh Hoài – Phó Bí thư Đoàn thanh niên.

    – Bà Đỗ Thị Thu Hà – Ủy viên Đoàn thanh niên.
    – Ông Phan Ngọc Lợi – Ủy viên Đoàn thanh niên.