Báo cáo tài chính quý năm 2019 đã kiểm toán

  • Báo cáo tài chính quý năm 2019 đã kiểm toán

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông “Báo cáo tài chính quý năm 2019 đã kiểm toán” như link đính kèm sau đây:

    BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019 đã kiểm toán

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil


0 comment

Leave a reply

Call Now Button