Đội tàu

 • Đội tàu

  PVTrans Oil đang sở hữu và khai thác đội tàu dầu – hóa chất size từ 10.000- 20.000 DWT khai thác tuyến quốc tế. Đội tàu của công ty được tất cả các Oil Major lớn như Chevron, Exxon Mobil, Shell, Petronas…chấp nhận.

  Tên tàu

  Tải trọng

  Nơi đóng

  Loại tàu

  Thông tin chi tiết

  PVT Venus

  13.149 dwt

  Hàn Quốc

  IMO 2

  Đặc tính kỹ thuật

  PVT Neptune

  13.056 dwt

  Hàn Quốc

  IMO 2

  Đặc tính kỹ thuật

  PVT Synergy

  13.127 dwt

  Hàn Quốc

  IMO 2

  Đặc tính kỹ thuật

  PVT Saturn

  13.159 dwt

  Hàn Quốc

  IMO 2

  Đặc tính kỹ thuật

  Phuong Dong Star

  9.045 dwt

  Trung Quốc

  IMO 2

  Đặc tính kỹ thuật

  Phuong Dong Star

  9.045 dwt

  Trung Quốc

  IMO 2

  Đặc tính kỹ thuật


Call Now Button