Đội tàu

 • Đội tàu

  PVTrans Oil đang sở hữu và khai thác đội tàu dầu – hóa chất size từ 10.000- 20.000 DWT khai thác tuyến quốc tế. Đội tàu của công ty được tất cả các Oil Major lớn như Chevron, Exxon Mobil, Shell, Petronas…chấp nhận. Theo chiến lược phát triển của PVTrans Oil tập trung phát triển đội tàu, bên cạnh đội tàu dầu hóa chất, Công ty đang phát triển đội tàu hàng rời Supramax/Handysize với mục tiêu trở thành một Công ty lớn trong khu vực với đội tàu trẻ, hiện đại.

  Tên tàu Tải trọng Nơi đóng Loại tàu Thông tin chi tiết
  PVT Diamond 55.623 dwt Nhật bản Bulk Carrier Đặc tính kỹ thuật
  PVT Venus 13.149 dwt Hàn Quốc IMO 2 Đặc tính kỹ thuật
  PVT Neptune 13.056 dwt Hàn Quốc IMO 2 Đặc tính kỹ thuật
  PVT Synergy 13.127 dwt Hàn Quốc IMO 2 Đặc tính kỹ thuật
  PVT Saturn 13.159 dwt Hàn Quốc IMO 2 Đặc tính kỹ thuật
  Phuong Dong Star 9.045 dwt Trung Quốc IMO 2 Đặc tính kỹ thuật

Call Now Button