Ban giám đốc

 • Ban giám đốc

  Giám đốc: Ông Hồ Sĩ Thuận
  Quốc tịch: Việt Nam
  Năm sinh: 1978
  Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD Quốc tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
  Ông Hồ Sĩ Thuận đã có nhiều năm công tác trong ngành vận tải biển; từng giữ chức vụ Phó giám đốc phụ trách Thương mại và Khai thác, Công ty cổ phần Vận tải và Lai dắt tàu biển Falcon; Phó giám đốc Vinalines Hochiminh; Trưởng ban Kinh doanh Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí; Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế; Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long; Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải Xăng Dầu Phương Nam
  Phó giám đốc: Ông Phạm Huy Hiệp
  Quốc tịch: Việt Nam
  Năm sinh: 1972
  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư, Máy trưởng tàu biển
  Ông Phạm Huy Hiệp đã có nhiều năm công tác trong ngành vận tải biển; từng giữ chức vụ Máy trưởng tàu biển; Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư, Công ty Vinashinlines – Hochiminh; Phó phòng Kỹ thuật Tổng Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin; Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt.
  Phó giám đốc: Ông Ngô Mạnh Hà
  Quốc tịch: Việt Nam
  Năm sinh: 1976
  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vận tải biển
  Ông Ngô Mạnh Hà đã có nhiều năm công tác trong ngành vận tải biển; từng giữ chức vụ Phó phòng Hành chính Nhân sự, Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn; Phó phòng Quản lý tàu Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn; Phó phòng Khai thác Thương vụ, Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt; Trưởng phòng Khai thác Thương vụ, Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt.

   

  Phó giám đốc: Ông Vũ Trọng Độ
  Quốc tịch: Việt Nam
  Năm sinh: 1977
  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vận tải biển
  Ông Vũ Trọng Độ đã có nhiều năm công tác trong ngành vận tải biển; từng giữ chức vụ Phó phòng Khai thác thương vụ, Chi nhánh Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại TP.HCM; Trưởng phòng Khai thác Công ty cổ phần Xăng dầu Sông Châu; Trợ lý Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên; Phó phòng Phát triển kinh doanh, Ban Kinh doanh Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí; Phó Ban Kinh doanh, Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí.

   

   


0 comment

Leave a reply

Call Now Button